Rijkswaterstaat (RWS) is het uitvoerende agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland. De organisatie beheert en ontwikkelt in opdracht van het ministerie de hoofdwegen, hoofdvaarwegen en hoofdwatersystemen. De dienst heeft als hoofdtaken om te werken aan vlotte en veilige doorstroming van het verkeer (droge waterstaat), onderhoud en de verbetering van het systeem van vaarwegen (natte waterstaat) en bescherming tegen overstromingen.

Rijkswaterstaat Utrecht

Sinds 2019 maakt Roni Ahmad voor Rijkswaterstaat gebruik van Alvero Meubel Management (AMM). Het systeem geeft 24/7 inzicht in wat je hebt aan kantoormeubilair en wat je nodig hebt. Inmiddels zijn 64.000 meubelstukken op meer dan 200 locaties voorzien van een RFID tag met alle relevante informatie opgenomen in het systeem. Hiermee kan Roni als makelaar circulaire kantoorinrichting daadwerkelijk vraag en aanbod bij elkaar gaan brengen.

NL_LANG_AMM_WEBSITE

Inventariseren, taggen en registreren van 64.000 meubelstukken 200+ locaties.

Rijkswaterstaat Meubel Management

Roni Ahmad – makelaar circulaire kantoorinrichting bij Rijkswaterstaat (RWS). Kritisch, analytisch, gastvrij en teamplayer zijn de woorden die Roni goed beschrijven. Roni wordt enthousiast als hij anderen kan motiveren om hun talenten te ontdekken en in te zetten. Zijn ambitie is om te excelleren in een omgeving waarbij de focus ligt op een toekomst die gerealiseerd wordt vanuit een persoonlijke visie.

De functie makelaar circulaire kantoorinrichting is nieuw binnen RWS. Roni kan dus met een eigen aanpak invulling geven aan zijn taak en zo de juiste balans vinden tussen de tijdelijke behoeftes en de consequenties van genomen beslissingen. Zijn ambitie om de wereld een stukje beter te maken loopt als een rode draad door zijn werk. “Er wordt nu nog te veel gestuurd op bezit en te weinig op gebruik. We hebben 64.000 meubelstukken en daar moeten we veel meer mee kunnen. Dit kunnen we bereiken door zoveel mogelijk meubilair te herverdelen en te zorgen dat het terecht komt daar waar het nodig is.”, aldus Roni. Hij gaat verder :“Het start met het juiste inzicht en de tools om hierop te kunnen sturen. Alvero Meubel Management kan hier een grote bijdrage aan leveren. Doordat je weet wat er is en waar het staat, in welke conditie het zich bevindt, wanneer er onderhoud gepleegd moet worden en wat je nodig hebt, kan ‘nieuw gebruikt’ meubilair een (andere) bestemming krijgen en in een tijdelijke behoefte voorzien”, aldus Roni. “Neem het onderhoudsprogramma binnen het meubel management systeem. Dat is er op gericht om bijvoorbeeld een bureaustoel zo lang mogelijk te kunnen gebruiken door deze op tijd schoon te maken, te repareren of opnieuw te bekleden. Het systeem geeft inzicht waarmee je keuzes kunt maken en onderbouwen. Is een bureaustoel vervolgens overbodig op een locatie, dan biedt het systeem de mogelijkheid deze elders aan te bieden binnen RWS, zodat het meubel weer in gebruik genomen wordt”. Voor ieder nieuw meubelstuk zijn grondstoffen nodig, die steeds schaarser worden. Bovendien blijft de prijs van nieuwe grondstoffen almaar stijgen. Door meubilair steeds opnieuw in te zetten kunnen de meeste winst geboekt worden. Op het gebied van geld, inzicht in het gebruik van primaire grondstoffen en in de reductie van CO2 uitstoot.

Roni Ahmad

AMM geeft inzicht waarmee Rijkswaterstaat mee kan bewegen tussen vraag en aanbod.

Bovendien kan hij stakeholders binnen RWS op ieder moment voorzien van relevante (financiële) managementinformatie, om beslissingen te nemen en om doelstellingen te behalen. Roni droomt stiekem al over het moment dat de hele Rijksoverheid op het meubel management systeem is aangesloten, waardoor al het Rijksmeubilair eenvoudig zijn weg vindt.

RWS is met de komst van Roni gestart met planmatig programmeren door middel van de R-ladder, die de mate van circulariteit aangeeft. Hoe hoger een strategie op de R-Ladder staat, hoe circulairder. De eerste stappen zijn inmiddels gezet met het inventariseren, taggen en registreren van 64.000 meubelstukken, waar zoveel mogelijk relevante data wordt opgehaald. Met deze data is RWS begonnen aan beheer van het meubilair. Er wordt steeds meer gestuurd op onderhouden, repareren, refurbishen en intern herinzetten van meubilair. “We zitten nu in de beginfase. Het ultieme doel is om ook extern ‘nieuw gebruikt’ meubilair in te gaan zetten of het juist extern aan te kunnen bieden”, sluit Roni af.

De R-ladder van Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat circulair werken in 2030

Rijkswaterstaat wil in 2050 volledig circulair zijn. Een duurzame strategie is erop gericht dat de categorie kantoorinrichting al in 2030 circulair is. Rijkswaterstaat wil zo min mogelijk (nieuw) meubilair inkopen en maakt zoveel mogelijk gebruik van producten, onderdelen en materialen die al aanwezig zijn. Zodat er zo weinig mogelijk primaire grondstoffen worden gebruikt. Belangrijk is om dit samen te bereiken. Eerst binnen RWS en daarna binnen de hele Rijksoverheid.

credits

Rijkswaterstaat Utrecht
Roni Ahmad

Alvero Nederland
Guus de Krom
Robin Looman (fotografie)
Valentijn van den Heuvel (film)

Partners
Nowy Styl Nederland
Patrick van Dommelen

Meer weten over de case van Rijkswaterstaat?

Vraag gerust naar extra informatie en stel jouw vragen. Joris vertelt je graag alle ins en outs van deze case.

Joris Cools